“در کنار هم اما با فاصله”
همدیگر را در مقابل کرونا تنها نگذاریم.

کامبک (کمیته‌ی اجتماعی مبارزه با کرونا)

برای حمایت از بیماران کرونایی می‌توانید علاوه بر واریز وجوه به حساب: ۴۲۰۰۰۰۰۰۷۲۱۱
شبا: IR ۱۹۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۰۰۷۲۱۱
کارت: ۶۲۸۰۲۳۱۳۵۰۴۱۰۹۱۵
به نام نظام پزشکی لاهیجان – سیاهکل
از طریق سامانه‌ی پرداخت اینترنتی ذیل نیز اقدام فرمایید.
اطلاعات مندرج در سامانه کاملا محرمانه بوده و تنها نام و نام خانوادگی شما در لیست حامیان انجمن درج می‌شود.
همچنین می‌توانید با انتخاب گزینه‌ی پرداخت به صورت ناشناس و برگزیدن یک نام مستعار، به شکل ناشناس،کامبک را مورد حمایت خود قرار دهید.

نمی‌گذاریم زنجیره‌ی مهربانی گسسته شود.